Bezpieczny kredyt 2%

Pytania i odpowiedzi – pomoc w uzyskaniu kredytu

Poznajmy się

A my przedstawimy najlepsze rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb! Dokonamy wstępnej analizy, wyknamy symulacje.

Formalności

Pomożemy na każdym kroku przy formalnościach! Pomożemy skompletować dokumenty, wypełnić wnioski i odpowiemy na każde pytanie.

Finalizacja kredytu!

Po wybraniu oferty, my przekażemy wszystkie dokumenty do banku
i zadbamy o wypłatę środków kredytowych.

Zdajemy sobie sprawę, że znalezienie odpowiedniego kredytu może być czasochłonne i skomplikowane zadanie, dlatego jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Jak uzyskać ten kredyt? Uzyskanie bezpiecznego kredytu o oprocentowaniu wynoszącym zaledwie 2% jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Nasz zespół doświadczonych doradców finansowych pomoże Ci w każdym kroku procesu. Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby uzyskać ten kredyt:

 1. Skontaktuj się z nami: Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego lub zadzwoń, aby umówić się na spotkanie z naszymi ekspertami finansowymi.
 2. Indywidualna analiza: Nasz zespół przeprowadzi szczegółową analizę Twojej sytuacji finansowej i oceni Twoją zdolność kredytową. Na podstawie tych informacji dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.
 3. Doradztwo finansowe: Nasz zespół udzieli Ci wsparcia i doradzi w kwestii optymalnego kredytu. Pomożemy Ci zrozumieć warunki, koszty i zobowiązania związane z kredytem, abyś podjął dobrze poinformowane decyzje.
 4. Wnioskowanie o kredyt: Po wybraniu odpowiedniego kredytu, nasi eksperci pomogą Ci w przygotowaniu wniosku i zbieraniu niezbędnych dokumentów. Będziemy Cię reprezentować i negocjować z instytucjami finansowymi, aby uzyskać jak najlepsze warunki kredytu.
 5. Monitorowanie procesu: Będziemy śledzić postępy wniosku i regularnie informować Cię o jego statusie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy lub dodatkowe dokumenty będą wymagane, zawsze będziemy dostępni, aby Ci pomóc.

Program Bezpieczny Kredyt 2% oferuje wsparcie kredytobiorcom poprzez dopłatę do rat kapitałowo-odsetkowych kredytów mieszkaniowych. Dopłata ta wynika z różnicy między odsetkami naliczanymi na podstawie stałej stopy procentowej a odsetkami naliczanymi na podstawie oprocentowania kredytu wynoszącego 2%. Okres dopłaty wynosi 10 lat.

Kto może skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%? Program Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony dla kredytobiorców, którzy spełniają określone kryteria. Mogą z niego skorzystać osoby samotne, małżeństwa oraz rodzice, którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i nie ukończyli 45 lat w dniu składania wniosku kredytowego. Dodatkowo, osoby te nie mogą posiadać ani nie posiadały wcześniej prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, ani nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czy osoby w związku nieformalnym mogą ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%? Projekt ustawy przewiduje, że Bezpieczny Kredyt 2% będzie dostępny dla małżeństw, singli oraz osób w związkach nieformalnych. Jednak w przypadku osób w związkach nieformalnych istnieje dodatkowy warunek. Osoby te muszą wychowywać co najmniej jedno wspólne dziecko, aby móc skorzystać z programu. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, osoba pozostająca w związku nieformalnym może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2% jako singiel. Należy jednak pamiętać, że warunek dotyczący nieposiadania innej nieruchomości mieszkalnej dotyczy zarówno kredytobiorcy, jak i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Kiedy będzie można skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%? Planowane jest, że program Bezpieczny Kredyt 2% będzie dostępny od 1 lipca 2023 roku. Jednak wejście w życie tego programu zależy od procesu legislacyjnego, który musi zostać zakończony. Projekt ustawy będzie rozpatrywany przez Sejm na posiedzeniu w dniach 12-14 kwietnia. Szybkość przeprowadzenia tego procesu legislacyjnego oraz przygotowanie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i banków udzielających kredytów do wprowadzenia tych kredytów do oferty będzie decydować o możliwości uruchomienia programu w zakładanym terminie.

Budowa domu czy zakup mieszkania to przedsięwzięcie finansowe, które należy precyzyjnie zaplanować

Wyjaśnię wszystkie wątpliwości związane z zapisami umowy kredytowej, wynegocjuję z bankiem ofertę adekwatną do Twoich potrzeb, doradzę jak przyspieszyć proces wypłaty kredytu hipotecznego i ominąć długotrwałe procedury.

Dzięki mojej stałej obecności przy realizacji każdego etapu transakcji, będziesz czuł się bezpiecznie, poznasz realne koszty kredytu oraz potencjalne możliwości w zakresie negocjacji jak najkorzystniejszych warunków spłaty.

online
bezpłatne konsultacje

Wielość ofert kredytów gotówkowych i pożyczek sprawia, że potencjalny kredytobiorca narażony jest na zawarcie niekorzystnej dla siebie umowy z obowiązkiem spłaty zobowiązania w wielokrotnie wyższej kwocie niż oczekuje. Porównam dla Ciebie oferty kredytów gotówkowych i pożyczek, ocenię Twoją zdolność kredytową, wybiorę najtańszą ofertę i doprowadzę do wypłaty środków w jak najszybszym, dogodnym dla Ciebie terminie. Nie masz możliwości spotkania? Żaden problem! Spotkajmy się całkowicie ONLINE! 

SZYBKA POMOC!

Jeśli zależy Ci na czasie i uzyskaniu rzetelnej informacji o kosztach kredytu hipotecznego – zadzwoń.

Najlepsze oferty

Masz wątpliwości co do wysokości swojej zdolności kredytowej wyliczonej przez doradcę w banku? Pozwól mi ją w sposób profesjonalny zweryfikować i przedstawić najlepsze oferty.

ONLINE

Żyjemy w biegu, spieszymy się w pogoni za pieniądzem… Doskonale to rozumiem! Dlatego jestem do dyspozycji ONLINE.

Umów się na Video chat z doradcą, a następnie złóż wniosek kredytowy online.

BEZPIECZNY KREDYT 2% W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

faq – najczęściej zadawane pytania:

Kto może przystąpić do bezpiecznego kredytu 2%?

– singiel
– osoba samotnie wychowująca dziecko
– małżeństwo
– osoby w związku nieformalnym (pod warunkiem, że tworzą wspólne gospodarstwo domowe i wychowują przynajmniej jedno wspólne
dziecko)

Jakie warunki muszą spełniać kredytobiorcy?
– nie ukończyli 45 lat (w przypadku dwojga kredytobiorców prowadzących wspólne gospodarstwo warunek musi spełniać przynajmniej jedna z nich
– nie posiadają i nie posiadały przed udzieleniem kredytu nieruchomości mieszkalnej *
– w dniu złożenia wniosku kredytowego oraz w okresie 36 m-cy przed jego złożeniem nie jest i nie byli stroną umowy innego kredytu na nabycie: lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego
*WYJĄTKI:
Akceptowane jest jeśli:
– kredytobiorca lub osoby prowadzące z nim wspólnie gospodarstwo, nabyli:
prawo własności spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego w drodze dziedziczenia lub darowizny i zbyli je przed ukończeniem 18 lat
– kredytobiorca posiada prawo własności/ spółdzielcze prawo jednego lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego w udziale do 50% nabyte w drodze dziedziczenia i nie zamieszkuje w nim od co najmniej 12 m-cy
– kredytobiorca posiada lub posiadał prawo własności / spółdzielcze prawo nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie kredytu lub w związku z katastrofą budowlaną / skutkami klęsk żywiołowych
Kto może być wnioskodawcą?

Wnioskodawca Bezpiecznego kredytu 2 procent to osoba:
– mieszkająca w Polsce lub
– mieszkająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem posiadania obywatelstwa polskiego lub
– nie posiadająca obywatelstwa polskiego, ale prowadząca gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a
kredyt zaciąga wspólnie z tą osobą
– prowadząca gospodarstwo domowe samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem, lub z rodzicem, co najmniej jednego wspólnego dziecka
pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną
– posiadająca zdolność kredytową zweryfikowaną zgodnie z wewnętrznymi procedurami

Parametry kredytu

Bezpieczny kredyt 2% to kredyt z dopłatami do spłacanych rat.

 • okres spłaty – min. 15 lat,
 • waluta kredytu – PLN,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 500 tys. zł,
  • 600 tys. zł jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
  • 100 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • 150 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
 • stopa oprocentowania kredytu – ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu,
 • okres stosowania dopłat do oprocentowania – 120 miesięcy,
 • sposób spłaty:
  • w okresie stosowania dopłat do rat kredytu – spłata części kapitałowej w częściach równych (z uwzględnieniem całego okresu spłaty kredytu),
  • po wygaśnięciu dopłat – w ratach równych, chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty,
 • jeśli Twój wkład własny jest niższy niż 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt, różnica pomiędzy 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, a Twoim wkładem własnym jest objęta gwarancją wkładu własnego.
Wymagania dotyczące wkładu własnego

Możesz złożyć wniosek o bezpieczny kredyt 2% jeśli:

 • nie masz wkładu własnego,
 • Twój wkład własny jest nie wyższy niż 200 tys. zł,
 • lub Twój wkład własny to wyłącznie:
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku lub,
  • łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe,

z tym że łączna wysokość wkładu własnego i bezpiecznego kredytu 2% nie może być wyższa niż 1 mln zł.

SPOTKAJMY SIĘ ONLINE!

Proces kredytowy online aż do otrzymania pozytywnej decyzji banku!

MOŻE CZAS NA ZMIANY?

Masz już kredyt? A nawet wiele kredytów? Możemy uporządkować Twoje finanse i skonsolidować wiele Twoich zobowiązań w jedną ratę kredytową lub pożyczkową na optymalnych warunkach, co pomoże Ci wyjść z zadłużenia. Co Ty na to?

Pozwól mi przeanalizować najlepszą ofertę!

Czy decydując się na kredyt hipoteczny, zawsze decydujesz się wyłącznie na jeden produkt oferowany przez konsultanta pracującego w banku? W większości przypadków, wzięcie kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością skorzystania z karty kredytowej lub dodatkowych opłat za rachunek bankowy. Zapraszam na spotkanie ONLINE lub osobiście, w celu przenalizowania rzeczywistych kosztów zawarcia z bankiem umowy o kredyt hipoteczny i możliwości uniknięcia kosztów dodatkowych. Oferty różnią się pod względem wysokości wkładu własnego, marży, koniecznych ubezpieczeń czy prowizji. Po wizycie u eksperta finansowego, żaden z dodatkowych parametrów Cię nie zaskoczy. Serdecznie zapraszam!

Pamiętaj, że internetowe kalkulatory zdolności kredytowej nie odzwierciedlają wszystkich parametrów, które brane są pod uwagę przy ocenie kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym.

Doradzę w jaki sposób budować swoją historię kredytową, aby mieć realne szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego w wysokości adekwatnej do Twoich potrzeb i ratą, która nie będzie dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem.

KREDYTY MIESZKANIOWE

KREDYTY FIRMOWE

LEASING

BIK

FAKTORING

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

POŻYCZKI I DOTACJE UE

PROCES KREDYTOWY ONLINE

Aleksander Kuśmierz

Ekspert finansowy

– kredyty mieszkaniowe – kredyty firmowe – leasing / faktoring – pożyczki gotówkowe – pożyczki i dotacje UE – sprawy BIK – proces kredytowy online

Telefon

503 594 781

Email

biuro@kredytkonsulting.pl

ONLINE

kredytkonsulting.skype

*Aby nawiązać połączenie, potrzebna jest zainstalowana aplikacja SKYPE

SZYBKI KONTAKT

Zapraszam – gwarantuję 100% satysfakcji!